🏠
Lemma - verkkosivusto
Kirjaudu
Opiskelijalle
Opettajalle
Kaikille

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Lemman (Y-tunnus 2777823-4) tarjoaman Lemma.fi -nimisen Palvelun käyttöön. Lemma.fi -palvelu (jäljempänä Palvelu) on internetissä olevaan opetusmateriaalin ja niihin liittyvien tehtävien tekemiseen tarkoitettu Palvelu kuluttajille. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Nämä käyttöehdot sisältävät Palveluun rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ehdot. Käyttöehdot sitovat käyttäjää, kun Palvelua käyttävä henkilö on rekisteröitynyt käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu, kun Lemma on hyväksynyt käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Ilman Lemman antamaa kirjallista lupaa tuotetta saa käyttää ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä Lemma.fi:n osiota, jossa näytetään keskitetysti eri käyttäjien yhteisöön jakamaa sisältöä sekä käyttäjien julkaisemia profiilitietoja.

Rekisteröityminen

Palveluun voi rekisteröityä antamalla nimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan sekä hyväksymällä käyttöehdot. Tämän jälkeen nämä käyttöehdot tulevat sitoviksi ja käyttäjä on rekisteröitynyt Lemman.fi käyttäjäksi.

Palvelun käyttö

Lemma.fi -palveluun rekisteröityminen on ilmaista. Myös Lemman erikseen määrittelemä kokeiluaika on ilmainen. Kokeiluajan jälkeen käyttäjä voi jatkaa palvelun käyttämistä maksamalla Lemman erikseen määrittämää käyttöaikamaksua. Käyttäjän ja Lemman välinen suhde jatkuu niin kauan kuin käyttäjällä on käyttöaikaa jäljellä. Tätä voi ostaa aina uudestaan lisää. Kirjautuminen usealla eri käyttäjänimellä on kiellettyä.

Palvelusta ei tarvitse erikseen irtisanoutua. Käyttäjän ja Lemman välinen suhde loppuu, kun käyttäjän käyttöaika sivustolla päättyy. Palvelun voi aloittaa uudestaan maksamalla käyttöajasta uudestaan. Lemma pitää käyttöajan umpeuduttua käyttäjän tietoja tallessa yhden vuoden. Tämän jälkeen käyttäjä ei ole enää oikeutettu saamaan vanhoja tietojaan takaisin. Palvelusta voi irtisanoutua milloin tahansa. Irtisanominen astuu voimaan, kun Lemma on kuitannut irtisanoutumisen. Ennakkoon suoritettuja palvelumaksuja ei tilitetä takaisin irtisanoutumisen yhteydessä.

Kunkin käyttäjän käyttäjätunnus on hänen sähköpostiosoitteensa. Lemma ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua muulla kuin ilmoitetulla sähköpostiosoitteella ja siihen kytketyllä salasanalla. Mikäli käyttäjän sähköpostiosoite muuttuu tai hän haluaa vaihtaa salasanaansa hän voi hän vaihtaa sen Lemma.fi sivuston omissa tiedoissaan. Unohdetun salasanan tilalle käyttäjä voi tilata sähköpostiinsa uuden sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksensa oikeellisuudesta ja ajantasalla pitämisestä. Samalla käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Lemmalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikesta henkilökohtaisesti käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta toiminnastaan palveluntarjoajalle ja muille käyttäjille. Väärinkäytöksissä käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän toiminnan seurauksena.

Vain julkisessa verkossa olevia sivuja saa linkittää tai kehyslinkittää. Sisäisessä verkossa (salasanan takana) olevia sivuja ei saa linkittää ilman Lemman etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Linkitys Lemman verkkosivuille on sallittua hyviä tapoja noudattaen ja ilman, että Lemman mainetta vahingoitetaan millään tavoin.

Lemman verkkosivuston tahallinen väärinkäyttö esim. kohdistamalla siihen haitta-tai tuholaisohjelmia (virukset, troijalaiset, madot ja kaikki muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen ja palvelunestohyökkäys) on kiellettyä ja lainvastaista. Tiedot tällaisesta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Lemmalle. Lemmalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Lemmalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä käyttäjän rekisteröinti.

Lemma ei vastaa miltään osin käyttäjän kirjoittamien viestien tai tekstien sisällöstä. Lemma ei valvo tai muuten kontrolloi palvelun sisältöä. Lemmalla on kuitenkin harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuus poistaa käyttäjältä saatu sopimattomaksi katsomansa materiaali. Lemmalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Lemmalla on oikeus poistaa näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä Palvelusta ja käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Palvelun käyttäjäksi. Lemmalla on myös oikeus vaatia käyttäjää vaihtamaan salasana, jos epäillään että käyttäjän salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

Lemma pyrkii päivittämään ja ylläpitämään sivustoa niin, että tieto on virheetöntä ja sivusto toimii kaiken aikaa. Tästä huolimatta sivustoilla saattaa olla sekä kirjallisia että teknisiä virheitä. Lemma ei takaa, että sivustoilla oleva tieto olisi aina täysin virheetöntä, ajantasaista tai sisällöltään täydellistä. Lemma ei ota vastuuta siitä, mikäli sivuilla oleva tieto ei ole ajantasaista sillä hetkellä, kun sivustoilla vieraillaan.

Lemma pyrkii siihen, että sivusto toimii keskeytyksettä ja virheettömästi, mutta ei voi taata, että sivusto on aina saatavilla tai että se toimii ongelmitta. Lemma ei vastaa palvelukatkoksista aiheutuvista vahingoista. Lemma pitää yllä varmuuskopioita tiedoista, joita käyttäjät tallettavat Lemman tietokantaan. Lemma on oikeutettu käyttämään varmuuskopioita teknisistä ja sähköisistä häiriöistä johtuen. Lemma ei ota vastuuta välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sivuston ja siihen liittyvien muiden sähköisten palveluiden toimimattomuudesta.

Lemma ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat haittaohjelmista (virukset, troijalaiset, madot ja kaikki muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen ja palvelunestohyökkäys), jotka saattavat tarttua käyttäjän tietokoneeseen, tietokoneohjelmiin tai tietojärjestelmiin Lemman verkkosivustoilta tai siellä olevasta aineistosta.

Henkilötiedot ja luottamuksellisuus

Lemma käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Lemma noudattaa tietojen käsittelyssä ja salassapidossa erityistä huolellisuutta. Käsittelyssä huomioidaan henkilötietolaki ja muut asiaa koskevia lait ja määräykset. Rekisteröintitiedot tallennetaan Lemman henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain Lemman omaan toimintaan.

Asiakkaista kerätään toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja kuten nimi-, laskutus- ja yhteystietoja. Henkilökohtaisia tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Jos haluat, että tietosi poistetaan Lemman tietokannasta, ota yhteyttä Lemmaan.

Lisäksi Lemma tutkii automaattisesti tietoja selaimestasi, mukaan lukien ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä pyytämäsi sivun. Lemma säilyttää käyttäjän tekemiä tuotoksia omassa tietokannassaan. Tietojen muuttuminen ja häviäminen tietokannasta teknisten ongelmien tai väärinkäytösten takia ei oikeuta korvaukseen.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle, kun sivustolle kirjaudutaan sisään. Lemma käyttää evästeitä vain Lemman omaan käyttöön eikä henkilökohtaisia tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Ilman evästeiden sallimista ei yhteyttä Lemman palvelimeen voida ottaa eikä sivustoa voi siten käyttää. Lemma käyttää evästeitä:

Tekijänoikeus

Verkkosivujen sisältö on Lemman omaisuutta, ja verkkosivujen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Lemmalle. Lemman tuottaman sisällön osittainenkin julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, muokkaaminen ja muu vastaava hyödyntäminen on kielletty ilman Lemman suostumusta. Myös muiden käyttäjien tuottaman materiaalin julkaiseminen on kiellettyä. Verkkosivuston tiedoista ei saa poistaa mitään niissä olevia tekijänoikeustietoja tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia. Sivustolta saa tulostaa aineistoa kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

Käyttäjän Lemman editorilla tai piirtosovelluksella tuotettujen omien tekstien ja piirrosten tekijänoikeus on käyttäjällä itsellään ja niiden julkaisuoikeuksista vastaa käyttäjä itse. Lemma ei ole vastuussa käyttäjän tekemistä tuotoksista, niiden oikeellisuudesta eikä niiden toimivuudesta.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä tietokoneiden käyttöjärjestelmillä ja uusimmilla selainohjelmilla. Sivut ovat toteutettu HTML5, javascript, PHP- ja CSS3 kielien ja standardien mukaisesti. Toimiakseen sivusto vaatii myös evästeiden (Cookies) käytön hyväksymisen. Käyttöjärjestelmän tai selaimen soveltumattomuus sivuston toimintaan ei oikeuta korvaukseen.


© Lemma.fi 2016 - 2019 Y-Tunnus: 2777823-4 facebook